Select Page
För-en-tryggare-affär

För en tryggare affär

Jämför villaförsäkringar – Läs om villahemförsäkringens beståndsdelar, ta del av tips från oss med insyn i branschen och jämför de tio största aktörerna på marknaden med hjälp av vår kunskapsbank, komplett med lättillgänglig information och villkor

jämför-villaförsäkringar

Jämför villaförsäkringar

Få svar på dina frågor om villahemförsäkringar. Tabba mellan bolagen med ett enkelt knapptryck, läs villkor och jämför med konsumenternas. Nyttja vår samlade kunskap och bilda dig en egen uppfattning om vad som är bäst för dig och din familj. Välkommen!

Länsförsäkringar-Jämför-Villaförsäkringar
Folksam-Jämför-Villaförsäkringar
IF-Jämför-Villaförsäkringar
Trygg-Hansa-Jämför-Villaförsäkringar
Dina-Försäkringar-Jämför-Villaförsäkringar
Moderna-Försäkringar-Jämför-Villaförsäkringar
Gjensidige-Jämför-villaförsäkringar
Vardia - Jämför Villaförsäkringar
ICA-Försäkringar-Jämför-Villaförsäkringar
Tre-Kronor-Jämför-Villaförsäkringar
jämför-villaförsäkringar-diagram-länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag i samverkan. Varje bolag ägs av sina sakförsäkringskunder och agerar på sin egen geografiska hemmaplan. Länsbolagen i sin tur äger det gemensama bolaget länsförsäkringar AB. En del av bolagets vinst ges tillbaks till kunderna via så kallad återbäring. Återbäringen delas ut en gång per år som en procentsats av kundens inbetalda premier föregående år. Storleken på återbäringen bestäms med andra ord av storleken på försäkringsengagemanget samt bolagets ekonomiska framgång.

Som kund hos Länsförsäkringar har man en närhet till bolaget. Det finns lokalkontor man kan besöka med såväl bankärenden som försäkringsärenden. Om man prioriterar det personliga och är lite analog av sig kan detta vara värt att tänka på. Villkorsmässiga styrkor är bland annat det höga bortaskyddet på 100.000:-. Bortaskydd innebär det maxbelopp du kan bli ersatt med vid stöld av lösegendom utanför bostaden eller som du förvarar i förråd, bilen eller fritidshuset. Länsförsäkringar är störst på Villahem och man ligger även etta på Svenskt kvalitetsindex (72.8) strax före Dina som landar på 72.1. Med tillägget “Allrisk byggnad” är åldersavdraget max 10.000:- och grundsjälvrisken för byggnadsskador 2500:-. För lösöret är grundsjälvrisken 1500:-.

72.8 = Svenskt kvalitetsindex

SKI mäter årligen kundnöjdheten för sakförsäkringar. Bolagen får en siffra mellan 1 och 100. Observera att poängen gäller alla sakförsäkringar och inte specifikt hemförsäkringar. Vissa bolag med en väldigt begränsad marknadsandel är inte med i undersökningarna. Enligt den senaste mätningen landar Länsförsäkringar (samtliga länsbolag) på 72.8 poäng.

jämför-villaförsäkringar-diagram-folksam

Folksam är precis som länsförsäkringar kundägda och har även de årlig återbäring. Denna har emellertid inte legat i närheten av Länsförsäkringars nivå de senaste åren men det kan givetvis komma att ändras. Det finns trots allt alternativ till höga återbäringar. Man kan investera i verksamheten, bättre villkor, sänka premier osv. Folksam har ett nära samarbete med många fackföreningar där möjlighet finns för den anställde att via kollektivavtalet få förmånliga försäkringar hos Folksam.

Deras stora villahemförsäkring “Folksam Stor” har väldigt fördelaktiga självrisker. 750 sek för lösöre och 1500:- på byggnaden är i underkant. Man har även 0:- i självrisk för läckageskador vilket är oslagbart i sammanhanget. Max åldersavdrag ligger på 20.000:- men Folksam framhåller ändå kostnadsläget vid större skador som en styrka. På frågan hur det går ihop får jag till svar att man har en förhållandevis generös skadereglering och att man inte är nitisk med dokumentation (inga specifika entreprenörer som är godkända/certifierade vid exempelvis våtrumsrenoveringar etc.). Folksam Stor har 1.5 miljoner i (max!)försäkringsbelopp lösöre som standard vilket innebär att risken att bli underförsäkrad är minimal. Att få den summan utbetalad är i realiteten dock aktuellt för ett par procent av befolkningen endast, de som faktiskt har dokumenterade prylar för över miljonen (försäljningsvärde!) i hemmet.

71.2 = Svenskt kvalitetsindex

SKI mäter årligen kundnöjdheten för sakförsäkringar. Bolagen får en siffra mellan 1 och 100. Observera att poängen gäller alla sakförsäkringar och inte specifikt hemförsäkringar. Vissa bolag med en väldigt begränsad marknadsandel är inte med i undersökningarna. Enligt den senaste mätningen landar Folksam på 71.2 poäng.

jämför-villaförsäkringar-diagram-If-försäkringar

If är det ledande sakförsäkringsbolaget i Norden med 3.6 miljoner kunder. Bolaget ägs av den finländska börsnoterade Sampokoncernen och har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Baltikum. Med Ifs större variant “Stor Villa” har man max 15000:- i åldersavdrag och 1500 i grundsjälvrisk både på byggnad och lösöre. För läckageskador och frysskador gäller dock speciella självrisker om 3000:- respektive 5000:-. För badrum, duschrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn gäller att det ska vara byggt enligt den byggnorm och de branschregler som gällde vid byggnads- eller installationstillfället. Om man inte har deras stora variant måste man dock ha kvalitetsdokument för skadeersättning (!).

If har ingen återbäringspolicy utan varje kund har ett så kallat “Självriskkonto” där man “samlar självriskavdrag” som man alltså kan utnyttja i fall av skada. Fördelen med det upplägget är uppenbar för kunden men samtidigt är det ett bra “klister” för If som håller kunderna från att lämna bolaget. En fördel med If är att de uppmuntrar digitaliseringen med sina kundrelationer genom att erbjuda 10% rabatt om man betalar via e-faktura eller autogiro. Andra fördelar med If är deras dygnet runt-service och att de blivit utnämnda till bästa bilbolag av motorbranschens riksförbund.

68.1 = Svenskt kvalitetsindex

SKI mäter årligen kundnöjdheten för sakförsäkringar. Bolagen får en siffra mellan 1 och 100. Observera att poängen gäller alla sakförsäkringar och inte specifikt hemförsäkringar. Vissa bolag med en väldigt begränsad marknadsandel är inte med i undersökningarna. Enligt den senaste mätningen landar If på 68.1 poäng.

jämför-villaförsäkringar-diagram-trygghansa

Trygg-Hansa är en del av det danska försäkringsbolaget Codan Forsikring som är ett av nordens största skadeförsäkringsbolag. Trygg-Hansa är den tredje största aktören på den svenska Villahem-marknaden. Med Trygg-Hansas stora variant gäller 15000:- i åldersavdrag och en grundsjälvrisk lösöre om 1500:-. För byggnaden får kunden välja självrisknivå själv, från 1500:- och uppåt. Trygg-Hansa har speciella självrisker för vattenskador om 4000:-. För badrum, duschrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn gäller till skillnad från många konkurrenter inga speciella regler (!). Det behövs alltså inget kvalitetsdokument, ej heller byggt enligt branschregler. Snarare är det så att man jobbar med reducerad ersättning om jobbet är dåligt gjort.

Till skillnad från många bolag ersätter man även skador på värmeslingor i golvet. En intressant villkorsmässig “fördel” är bland annat att det ligger ett skydd för inkomstbortfall i överfallsskyddet. Det som krävs för detta är dock en bestående invaliditet på över 50% så det är inte tal om trauma eller brutna ben utan det handlar om extremt allvarliga skador till följd av ett “överfall”. Trygg-Hansa har en relativt låg “drulle” för både lösöret och byggnaden. Även bortaskyddet är förhållandevis lågt jämfört med konkurrenterna.

68.1 = Svenskt kvalitetsindex

SKI mäter årligen kundnöjdheten för sakförsäkringar. Bolagen får en siffra mellan 1 och 100. Observera att poängen gäller alla sakförsäkringar och inte specifikt hemförsäkringar. Vissa bolag med en väldigt begränsad marknadsandel är inte med i undersökningarna. Enligt den senaste mätningen landar Trygg-Hansa på 68.1 poäng.

jämför-villaförsäkringar-diagram-Dina

För 30 år sedan bildade merparten av landets dåvarande sockenbolag ett gemensamt bolagssamarbete som idag heter Dina Försäkring AB. Dina består av 12 försäkringsbolag med kontor på cirka 45 platser över hela landet. Det finns med andra ord en stark lokal förankring. Dina profilerar sig som “Alternativet till storbolagen” men är ändå den sjätte största aktören inom sakförsäkringar i Sverige och inom Villahem ligger man på en femteplats med knappt 5%. Dina gör bra ifrån sig på SKI-mätningarna men betraktas ändå lite som ett lågprisbolag i branschen. Dina arbetar inte med rabatter eller bonusprogram utan hävdar “bästa pris direkt”.

Specifikt för Dina är att allriskförsäkringen, alltså drullen, ingår i grundutbudet för Villahemförsäkringen. Med “Allrisk byggnad” har man även max 10.000:- i åldersavdrag (väljer man bort allriskförsäkringen har man 100.000:-). Grundsjälvrisken är 1500:- men man jobbar med en så kallad “tilläggssjälvrisk” om 2000 kronor extra för specifika skador. Exempelvis gäller detta för läckageskador (ej orsakade av frysning).

72.1 = Svenskt kvalitetsindex

SKI mäter årligen kundnöjdheten för sakförsäkringar. Bolagen får en siffra mellan 1 och 100. Observera att poängen gäller alla sakförsäkringar och inte specifikt hemförsäkringar. Vissa bolag med en väldigt begränsad marknadsandel är inte med i undersökningarna. Enligt den senaste mätningen landar Dina på 72.1 poäng.

jämför-villaförsäkringar-diagram-moderna

Moderna Försäkringar är ett svenskt försäkringsbolag som sedan 2009 ägs av en av Nordens största försäkringskoncerner, “Tryg Forsikring A/S”. Koncernen försäkrar över 2.8 miljoner privatkunder och över 140.000 företagskunder i Danmark, Norge och Sverige. Andra varumärken i koncernen är bland andra “Atlantica” och “Bilsport & MC”. Är man exempelvis försäkrad via något av dessa bolag så är rabatteras hela försäkringsengagemanget med boendet hos Moderna.

En iögonfallande fördel med Moderna är att de har 60 dagar i sitt reseskydd till skillnad från 45 som är standard hos konkurrenterna. Detta är helt klart en stark fördel för den som ibland ger sig ut på längre resor (Det är dyrt att förlänga reseskyddet). I Modernas stora variant “Moderna Large” ligger åldersavdraget på 10.000:- och självrisken väljer kunden själv, både för lösöret och byggnaden, från 1500 och uppåt. För vissa skadehändelser gäller som vanligt särskild självrisk, exempelvis 20% av kostnaden vid Rättsskydd och 10% av kostnaden vid läckage genom våtisolering (lägst 5000:-).

67.9 = Svenskt kvalitetsindex

SKI mäter årligen kundnöjdheten för sakförsäkringar. Bolagen får en siffra mellan 1 och 100. Observera att poängen gäller alla sakförsäkringar och inte specifikt hemförsäkringar. Vissa bolag med en väldigt begränsad marknadsandel är inte med i undersökningarna. Enligt den senaste mätningen landar Moderna på 67.9 poäng.

jämför-villaförsäkringar-diagram-gjensidige

Gjensidige är ett norskt bolag som noterat på Oslobörsen. I dagsläget har de ca 4000 medarbetare i sex länder och sedan 2006 är man även etablerade i Sverige. Gjensidiges stora villahemförsäkring “Villa Stor” har max 15.000:- i åldersavdrag men tecknar man via “Villaägarna” har man max 10.000:-. Med Villa Stor har man en grundsjälvrisk om 1500:- vilket även gäller byggnaden. Gjensidige profilerar sig som ett lågprisbolag och hävdar samma skydd som de större bolagen men till ett lägre pris. För badrum, duschrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn gäller att det ska vara byggt enligt den byggnorm och de branschregler som gällde vid byggnads- eller installationstillfället.

Ej med = Svenskt kvalitetsindex

SKI mäter årligen kundnöjdheten för sakförsäkringar. Bolagen får en siffra mellan 1 och 100. Observera att poängen gäller alla sakförsäkringar och inte specifikt hemförsäkringar. Vissa bolag med en väldigt begränsad marknadsandel är inte med i undersökningarna. Gjensidige var ej med i den senaste mätningen.

jämför-villaförsäkringar-diagram-vardia

Gjensidige är sedan april 2016 försäkringsgivare för Vardia Försäkring AB på den svenska marknaden. I Sverige har bolaget 150 anställda uppdelat på tre kontor i Luleå, Örebro och Stockholm. Koncernen Vardia Insurance Group ASA börsnoterades i april 2014. Vardia har beskrivits som “försäkringsbolagens Ryan Air” vilket kan förstås med tanke på att deras stora villahemförsäkring är relativt avskalad. Allrisk byggnad eller som det heter med Vardia “Allrisk Villa” brukar visserligen vara ett tillägg hos alla bolag men Vardia har även “Allrisk lösöre” som tillägg vilket inte är särskilt generöst. Det tillägget ger ett skydd om 80.000:- vilket med andra ord ändå är lägre än vad som exempelvis ingår i grundskyddet hos Länsförsäkringar.

Andra tillägg som alltså inte automatiskt ingår är bland andra skydd mot äkta hussvamp, id-stöld och “kris”. En fördel med Vardia är om det värsta skulle hända och en skada sker vilket gör huset obeboeligt så får man 50.000:- inom 6 timmar från det att man anmält skadan som akut hjälp. Med Allrisk Villa är åldersavdraget på max 10.000:- vilket också får anses som generöst. Kunden väljer själv grundsjälvrisken hos Vardia.

Ej med = Svenskt kvalitetsindex

SKI mäter årligen kundnöjdheten för sakförsäkringar. Bolagen får en siffra mellan 1 och 100. Observera att poängen gäller alla sakförsäkringar och inte specifikt hemförsäkringar. Vissa bolag med en väldigt begränsad marknadsandel är inte med i undersökningarna. Vardia var ej med i den senaste mätningen.

jämför-villaförsäkringar-diagram-ICA-försäkringar

En utmanare på den svenska försäkringsmarknaden är ICA-försäkring. Än så länge har man en väldigt liten andel villahemkunder på den svenska marknaden men ICA är ändå att betrakta som en intressant uppstickare. Med ICAs ambitioner och en imponerande infrastruktur i hela landet kan man tänka sig att de lite mer etablerade konkurrenterna är en aning nervösa.

ICA imponerar med en låg grundsjälvrisk, 1500 kr, för både byggnaden och lösöret och med deras “Hus Plus” (Allrisk byggnad) är max åldersavdraget 15 000 kr. För vissa skademoment som har särskild självrisk står kunden för 20% av skadekostnaden, minst grundsjälvrisk och max 40 000 kr. Det gäller exempelvis vid stöld av cykel. Liksom Moderna har ICA ett generöst reseskydd som gäller i 60 dagar. Man får även ICA-bonus på försäkringskostnaden och om kylen/frysen går sönder får man upp till 5000 kr i presentkort på ICA vilket är en kul del i deras villkor.

Ej med = Svenskt kvalitetsindex

SKI mäter årligen kundnöjdheten för sakförsäkringar. Bolagen får en siffra mellan 1 och 100. Observera att poängen gäller alla sakförsäkringar och inte specifikt hemförsäkringar. Vissa bolag med en väldigt begränsad marknadsandel är inte med i undersökningarna. ICA var ej med i den senaste mätningen.

jämför-villaförsäkringar-diagram-trekronor

Tre Kronor Försäkring är försäkringsgivare för sak-, person- och företagsförsäkringar som säljs av Swedbank och Sparbankerna. Produkterna säljs under Swedbank och Sparbankernas varumärke genom olika distributionskanaler inom banken. Tre Kronor har en mindre villahemförsäkring “BAS” och en större variant “PLUS” som man har att välja mellan. Deras Villahem PLUS har inget åldersavdrag vid totalskada på byggnadsandel och byggnad, och högst 10 000 kr vid delskada vilket tycks generöst. Dock har de ett antal relevanta undantag som exempelvis värmepannor äldre än 15 år, värmepumpsanläggningar äldre än 12 år och rörsystem i byggnad för vatten, avlopp och värme äldre än 30 år. För Yt- och tätskikt i våtutrymme gäller försäkringen även endast förutsättningsvist att byggnormer och branschregler följts vid uppförandet och att kvalitetsdokument eller annan dokumentation kan uppvisas. Grundsjälvrisken är 1500 kr eller vald självrisknivå hos Tre Kronor.

Ej med = Svenskt kvalitetsindex

SKI mäter årligen kundnöjdheten för sakförsäkringar. Bolagen får en siffra mellan 1 och 100. Observera att poängen gäller alla sakförsäkringar och inte specifikt hemförsäkringar. Vissa bolag med en väldigt begränsad marknadsandel är inte med i undersökningarna. Tre Kronor var ej med i den senaste mätningen.

En komplett guide

Villahemvalet.se är ett privat initiativ för att höja den allmänna kunskapsnivån om privata sakförsäkringar generellt men villahemförsäkringen specifikt. Den här kunskapsbanken fokuserar på 10 aktörer som tillsammans står för över 95% av den svenska marknaden med avseende på villahemförsäkringen. Vi har samlat relevant information, villkor och länkar på en och samma sida för att underlätta när du jämför villaförsäkring. Med vår bakgrund i försäkringsbranschen hoppas vi att den här sidan kan hjälpa dig på vägen mot trygga framtida försäkringsaffärer.

Åldersavdrag, självrisker och "Allrisk byggnad"

För alla skadade ytskikt och för olika installationer, t ex rörsystem och värmepump, görs åldersavdrag. Avdraget görs på både materialkostnad och arbetskostnad, det vill säga det arbete som har med materialet att göra. Avdraget motsvarar åldern på det material som skadats och som måste bytas ut. Vid ett skadeärende får kunden stå för aktuell självrisk plus åldersavdrag, sedan blir man ersatt av sitt försäkringsbolag. Det finns alltid ett maximalt åldersavdrag i villaförsäkringen. Det varierar mellan 10 000 kr och 105 000 kr beroende på försäkringsbolag och eventuell tilläggsförsäkring (Allrisk byggnad eller motsvarande).

Åldersavdrag görs ibland även på den lösa egendomen, exempelvis för mobiltelefoner, då enligt tabeller som finns att hitta i villkoren. För att få ner åldersavdraget samt erhålla självriskreduktioner har i princip samtliga bolag ett tillägg som vi rekommenderar starkt. Det är detta som ofta kallas “Allrisk byggnad”. Det brukar kosta 400-600 sek beroende på typ av hus (yta, ålder osv). Vi uppmanar er att beakta åldersavdragen, i synnerhet “maxåldersavdraget”  när ni jämför villaförsäkringar.

Kombinationen boende/bil

Bland privata sakförsäkringar är boendet alltid det man utgår ifrån först i de olika bonussystemen som bolagen har för sina kunder. Samtidigt är det lätt att glömma att man ofta har ett större totalt försäkringsengagemang än man tror. Då är det viktigt att “tänka rätt” när man väljer sina försäkringar. Det är lätt att stirra sig blind på att man kanske sparar en femhundralapp (första året?) om man byter bolag för villan men vad händer då med totalkostnaden? Bilpremien kanske går upp 1000 sek. Bolagen tittar extra mycket på just kombinationen boende/bil. Just därför rekommenderar vi att kunden faktiskt jämför “totalen” och inte fokuserar alltför mycket på enstaka försäkringsformer.

Om man ska ta offert på villan så tar man bilen i samma veva, då blir dessutom utgångsläget bättre vid diskussioner om pris. Bilförsäkringen och boendeförsäkringen går lätt i varandra vid olika skadeärenden. Inbrott och stöld av lösegendom i bilen är ett exempel men det finns åtskilliga. Det finns helt klart en trygghetsaspekt i att ligga hos samma bolag i dessa fall. Vi vill även hävda att det finns ett värde i att man som kund har en motpart som faktiskt kan hantera helheten vid hantering av skador och andra försäkringsärenden.

Hur du får det bästa priset

Det bästa sättet att få en prisvärd försäkring är helt ärligt att “deala” med en säljare som kontaktar dig (ej vice versa). Som outcall säljare har man relativt vidlyftiga befogenheter gällande prissättning. Vi rekommenderar alltid att man frågar säljaren specifikt hur stora rabatter hen lagt, så att man får en uppfattning om det “riktiga” priset. Säljaren jagar sin provision på ett helt annat sätt än en incall rådgivare/säljare gör om du ringer upp. Ett tips för att få säljare att kontakta dig är att gå in på bolagets hemsida och räkna på den aktuella försäkringen. Dina uppgifter kommer då med största sannolikhet att vidarebefordras till en säljavdelning som tar kontakt med dig för att sälja in bolaget. Det finns ingen anledning att stressa igenom ett avtal utan be om offerter och titta igenom dessa i lugn och ro.

Glöm aldrig att priset du får endast gäller för en period, det vill säga det första året. Det finns inga garantier för perioden efter. Man gör alltså bäst i att vara försiktig då man jämför villaförsäkringar enbart med avseende på priset. Blir man missnöjd med premiehöjningar året efter kan man dock komma undan med att ringa in och hota med att byta bolag. Detta fungerar förvånansvärt bra och är systematiserat av bolagen. Nuförtiden finns även en uppsjö av prisjämförelse-sidor som kan vara nyttiga för att få en uppfattning om hur man ligger till premiemässigt. Dessa sidor är fortfarande en aning trubbiga när det gäller tillägg/villkor/rabatter etc. så aktuella offerter bör betraktas som en föraning om prisbilden och inte det bästa möjliga priset.

Om försäkringsbelopp

I en villahemförsäkring är villan i normalfallet alltid försäkrad till så kallat “fullvärde”. Det innebär att huset värderas till marknadsvärdet vid tillfället för skadan. Har du ett gammalt hus kan det förekomma att försäkringsbolaget väljer så kallad “första risk”, det vill säga sätter et visst försäkringsbelopp som maxvärde på huset. En annan viktig del är ditt bohag, ditt lösöre. Gällande detta är det viktigt att du själv ser till att du har en tillräckligt omfattande försäkring som motsvarar värdet på ditt lösöre.

När du tecknar en hemförsäkring måste du ofta uppge ett försäkringsbelopp för just lösöret. Det ska motsvara det sammanlagda värdet av alla dina saker i hemmet. Detta regleras i 6 kap 3 § Försäkringsavtalslagen. Om du haft samma försäkringsbelopp varje år kan det vara klokt att kontrollera om det verkligen täcker hela bohagets värde. Är man osäker kan man tänka tre- till fyratusen kr per kvadratmeter eller hundratusen per rum som schablonbelopp för ett normalinrett svenskt hem (standard enligt våra erfarenheter i branschen).

Brand-/Inbrotts-/Vattenlarm

Med ett bostadslarm kan man ofta sänka premien på sin villahemförsäkring. Försäkringsbolagen brukar dock kräva att larmet är centralkopplat vilket innebär att det är kopplat direkt till en larmcentral med utryckning. Ett annat krav bolagen kan ha är exempelvis ett minsta antal rörelsedetektorer. Slutligen, glöm inte bort att kontakta ert försäkringsbolag om ni skaffar larm för premien uppdateras inte automatiskt.

Förutom de uppenbara fördelarna med brandlarm finns även försäkringsaspekter att tänka på. Utan fungerande brandlarm riskerar ni nedsatt ersättning om exempelvis skada kunnat förhindrats om larm aktiverats. Vattenlarm är en annan försiktighetsåtgärd som kanske inte per automatik ger kunden premiefördelar men vi rekommenderar ändå att man lyfter för sitt försäkringsbolag om man har installerat vattenlarm för det har betydelse i prisförhandlingar.

Hemförsäkringsdelen

Villahemförsäkringsformen är en kombination av den vanliga hemförsäkring som 95% av alla hushåll har, och en villaförsäkring för huset. Hemförsäkringsdelen kan kompletteras för att täcka fler händelser än normalt bland annat genom ett allrisktillägg (Drulle), ett utökat reseskydd och ibland även en olycksfallsförsäkring (för fritid). Oavsett så kan det vara bra att förvissa sig om att hemförsäkringsdelen, oavsett vilket bolag du väljer och hur avskalad försäkringen än är alltid innehåller:

 

  • Egendomsskydd (lösöre) – Ger ersättning t ex vid brand eller stöld
  • ReseskyddGäller i 45 dagar som standard. Ersätter bland annat kostnader för sjukvård som annars kan kosta dig hundratusentals kronor, och ambulansflyg som kan kosta uppåt en miljon kronor
  • Ansvarsskydd (skadeståndsskydd) – Kan betala skadestånd som du krävs på
  • Rättsskydd (juridiskt ombud) – Kan ersätta dina kostnader för ett juridiskt ombud vid en tvist
  • ÖverfallsskyddKan ge ersättning om du till exempel blir misshandlad

Villaförsäkringsdelen

Villaförsäkringsdelen består främst av ett Skydd för bostadsbyggnaden. Hela huset omfattas dock av villaförsäkringen om skadan till exempel är brand, översvämning eller om ett träd faller ner på byggnaden. En villaförsäkring omfattar även köks- och badrumsinredning, värmepannan och andra installationer, liksom rörledningar. Vattenskador som beror på rör eller badrum inne i huset brukar också ersättas. Däremot ersätts normalt inte vattenskador som kommer genom taket eller dräneringen. Ersättning kan även lämnas för vissa skador på andra byggnader än själva bostadsbyggnaden, till exempel på ett fristående garage eller uthus. Förutom skyddet för bostadsbyggnaden innefattar villaförsäkringsdelen även följande:

 

  • Skydd för tomtmarken – Tomtmark, träd, växter, gångar och uppfarter som tillhör byggnaden omfattas vid vissa naturskador. Även skador på staket, flaggstång, trädgårdsbelysning och bryggor
  • AnsvarsskyddFörsäkringsbolaget kan betala ut ersättning om du i egenskap av villaägare skulle bli skadeståndsskyldig gentemot till exempel en besökare, granne eller hantverkare
  • RättsskyddDu kan få ersättning för kostnader för ett juridiskt ombud om du i egenskap av villaägare skulle hamna i tvist med någon
  • Utökat skyddI många försäkringsbolag kan du köpa tillägg till villaförsäkringen som dels gör att försäkringen omfattar fler händelser dels ger högre ersättningsbelopp för äldre byggnadsdelar och tillbehör om de skadas (lägre maximalt åldersavdrag)

Kontakta oss

Vid frågor är ni välkomna att lämna ett meddelande i fältet här bredvid samt fylla i namn och E-postadress så återkommer vi snarast